BÀI 2: VẼ HÌNH ĐA GIÁC ĐỀU – POLYGON TRONG AUTOCADa. Mô tả
Lệnh POLYGON dùng để vẽ hình đa giác có các cạnh bằng nhau.
b. Các phương thức truy cập lệnh
Cách 1: Vào Menu Home à Chọn Panel Draw à Chọn Polygon
Cách 2: Nhập lệnh POL 8

c. Các thuộc tính vẽ
-         Enter numbers of sides: nhập số cạnh của đa giác muốn vẽ.
-         Specify center of polygon or [Edge]: xác định tâm của đa giác hoặc lựa chọn Edge để vẽ đa giác theo kích thước cạnh.
Lựa chọn xác định tâm [Center of polygon] của đa giác:
-         Enter an option [Inscribed in circle/ Circumscribed about circle]: Lựa chọn thuộc tính Inscribed hoặc Circumscribed của đường tròn.
o   Inscribed: Khoảng cách từ tâm của đường tròn đến các đỉnh của đa giác. Hay nói cách khác, các đỉnh của đa giác nằm trên đường tròn.
o   Circumscribed: Khoảng cách từ tâm của đường tròn đến trung điểm của các cạnh. Hay nói cách khác, các cạnh của đa giác sẽ tiếp xúc với đường tròn.
-         Specify radius of circle: Nhập bán kính của đường tròn.
Lựa chọn nhập cạnh [Edge] của đa giác:
-         Specify first endpoint of edge: Nhập điểm đầu tiên của cạnh.
Specify second endpoint of edge: Nhập điểm thứ hai của cạnh.

d. Bài tập áp dụng