Ads block

Banner 728x90px

Các thuật ngữ - ký hiệu chuyên ngành điện


Các thuật ngữ - ký hiệu chuyên ngành điện
FM _ Frequency Modulation : Biến điệu tần số. AC _ Alterating Current : Dòng điện xoay chiều. DC _ Direct Current : Dòng điện một chiều. FCO _ Fuse Cu…
Đọc thêm »