Ads block

Banner 728x90px

[AUTOCAD] LAYER VÀ QUẢN LÝ LAYER TRONG AUTOCAD


[AUTOCAD] LAYER VÀ QUẢN LÝ LAYER TRONG AUTOCAD
Layer là các lớp, các nét trong file bản vẽ autocad. Hay nói rõ hơn thì Layer trong autocad dùng để quản lý các lớp vẽ, các nét vẽ hiệu quả và chuyên nghi…
Đọc thêm »

[AUTOCAD] LỆNH CHIA ĐỐI TƯỢNG


[AUTOCAD] LỆNH CHIA ĐỐI TƯỢNG
Trước khi thực hiện lệnh chia đối tượng, ta cần thiết lập hình dáng của điểm chia (Point Style) bằng cách sau: Cách 1: Nhập lệnh: DDPTYPE Cách 2:  + Giao di…
Đọc thêm »