Ads block

Banner 728x90px

[AUTOCAD] CÁC LỆNH VẼ ĐƯỜNG THẲNG, ĐOẠN THẲNG


[AUTOCAD] CÁC LỆNH VẼ ĐƯỜNG THẲNG, ĐOẠN THẲNG
AutoCAD hỗ trợ 4 công cụ vẽ đường thẳng, đoạn thẳng như sau: - LINE: Vẽ đoạn thẳng (Giới hạn ở 2 đầu) - RAY: Vẽ đường thẳng, giới hạn ở một đầu - CONSTRUCTI…
Đọc thêm »

Danh mục TCVN về Thiết kế cơ, điện, nhiệt (1978- 2016)


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH  VỀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ, NHIỆT, ĐIỆN & PCCC (TCVN,TCXD & TCXDVN : 1978 - 2016)  (CẬP NHẬT 01/08/2016) (TÀI LIỆU PHỤC VỤ…
Đọc thêm »