Ads block

Banner 728x90px

[AutoCAD] Thiết lập một bản vẽ mới


[AutoCAD] Thiết lập một bản vẽ mới
Gõ lệnh Starup à 1 Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N để mở hộp thoại tạo bản vẽ mới Create New Drawing. Chọn Use a Wizard để thiết lập bản vẽ mới với các thông …
Đọc thêm »

[AutoCAD] Thay đổi màu nền cho AutoCAD


[AutoCAD] Thay đổi màu nền cho AutoCAD
Mặc định màu nền của AutoCAD 2008 là màu đen. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, đôi lúc chúng ta muốn đổi màu nền sang màu khác cho dễ nhìn, thao tác làm như…
Đọc thêm »