Ads block

Banner 728x90px

Xylanh SMC MGPL16 - 50AZ - M9BW


Xylanh SMC MGPL16 - 50AZ - M9BW
Thông số kỹ thuật: Bore size/ Đường kính Xylanh: 16mm;  Port Thread Type/Kích thước ren: M5 x 0.8;  Stroke/ Hành trình: 50mm;  Weight/ Khối lượng: ~600g;  Avai…
Đọc thêm »