ĐIỀU CHỈNH ĐỘ PHÂN GIẢI (DISPLAY RESOLUTION)
Khi vẽ cung tròn, đường tròn, hay đường cong… đối tượng xuất hiện trên vùng đồ họa lại là những đường gấp khúc chứ không phải là những cung tròn, đường tròn hay đường cong mà chúng ta mong muốn. Để khắc phục hiện tượng này ta làm như sau:
Nhập lệnh OP à Enter.
Cửa sổ Options xuất hiện. Chọn Thẻ Display. Trong ô Display Resolution, thay đổi giá trị các thông số để có được độ phân giải mong muốn.
-         Arc and circle smoothness: Điều chỉnh độ mịn cho vòng tròn, cung tròn và elip. Giá trị càng cao thì độ mịn của đối tượng vẽ càng cao, tuy nhiên, nếu máy tính có cấu hình thấp thì khi phóng to hay thu nhỏ đối tượng vẽ sẽ tốn nhiều thời gian để đối tượng phục hồi trên màn hình. Giá trị có thể thay đổi là từ 1 đến 20.000. Giá trị mặc định là 1000.