TẠO BƯỚC NHẢY CON TRỎ (SNAP)Snap On là một công cụ xác định điểm tương đối chính xác, thường dùng kết hợp với Grid trong việc hỗ trợ vẽ.
Để Tắt/Mở Snap On, ta có thể chọn các cách sau:
-         Cách 1: Gõ lệnh Snap à On/Off.
-         Cách 2: Trên thanh Status, nhấn vào SNAP.
-         Cách 3: Nhấn F9.
-         Cách 4: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + B.
Để điều chỉnh kích thước Snap On, Nhập lệnh OS, cửa sổ Drafting Settings xuất hiện, chọn thẻ Snap and Grid.
Thay đổi giá trị trong ô Snap X spacing để thay đổi khoảng cách Snap theo phương ngang, và Snap Y Spacing để thay đổi khoảng cách Snap theo phương dọc.