Ads block

Banner 728x90px

[AUTOCAD] GHI CHỮ CONG TRONG AUTOCAD


[AUTOCAD] GHI CHỮ CONG TRONG AUTOCAD
Để chèn được một dòng chữ có dạng cong, trước tiên, ta phải có một đường cong  để làm chuẩn . Đường cong có thể là một đối tượng đã vẽ, hoặc có thể được v…
Đọc thêm »

[AutoCAD] Đường kích thước


[AutoCAD] Đường kích thước
Để thực hiện đo kích thước cho các đối tượng trong AutoCAD ta thực hiện như sau: 1/ Điều chỉnh các thông số cho đường kích thước - Cách 1: Vào Menu Dimens…
Đọc thêm »