Ads block

Banner 728x90px

BÀI 6: GHI CHỮ TRONG AUTOCAD (MTEXT)


BÀI 6: GHI CHỮ TRONG AUTOCAD (MTEXT)
a. Mô tả Lệnh MTEXT dùng để tạo đối tượng là chữ viết và các kí hiệu. b. Các phương thức truy cập lệnh c. Các thuộc tính vẽ -          Speci…
Đọc thêm »

BÀI 5: VẼ BỀ MẶT VẬT LIỆU – HATCH TRONG AUTOCAD


BÀI 5: VẼ BỀ MẶT VẬT LIỆU – HATCH TRONG AUTOCAD
a. Mô tả Lệnh HATCH dùng để vẽ (hoặc tô) một đối tượng, thường được ứng dụng để vẽ bề mặt vật liệu. b. Các phương thức truy cập lệnh Cách 1: Vào Men…
Đọc thêm »

BÀI 4: VẼ ĐƯỜNG TRÒN – CIRCLE TRONG AUTOCAD


BÀI 4: VẼ ĐƯỜNG TRÒN – CIRCLE TRONG AUTOCAD
a. Mô tả Lệnh CIRCLE dùng để vẽ đường tròn với nhiều phương pháp khác nhau. b. Các phương thức truy cập lệnh Cách 1: Vào Menu Home à Chọn Panel Draw…
Đọc thêm »

BÀI 3: VẼ HÌNH CHỮ NHẬT – RECTANGLE TRONG AUTOCAD


BÀI 3: VẼ HÌNH CHỮ NHẬT – RECTANGLE TRONG AUTOCAD
a. Mô tả Lệnh RECTANGLE dùng để vẽ hình chữ nhật dựa trên các tham số của hình chữ nhật (chiều dài, chiều rộng, góc quay) và tùy chọn cho các góc (bo tròn,…
Đọc thêm »

BÀI 2: VẼ HÌNH ĐA GIÁC ĐỀU – POLYGON TRONG AUTOCAD


BÀI 2: VẼ HÌNH ĐA GIÁC ĐỀU – POLYGON TRONG AUTOCAD
a. Mô tả Lệnh POLYGON dùng để vẽ hình đa giác có các cạnh bằng nhau. b. Các phương thức truy cập lệnh Cách 1: Vào Menu Home à Chọn Panel Draw à Chọ…
Đọc thêm »

BÀI 1: LỆNH VẼ ĐƯỜNG THẲNG TRONG AUTOCAD


BÀI 1: LỆNH VẼ ĐƯỜNG THẲNG TRONG AUTOCAD
a. Mô tả Lệnh LINE cho phép tạo một chuỗi những đoạn thẳng liên tiếp nhau. Mỗi đoạn thẳng có thể được chỉnh sửa độc lập. b. Các phương thức truy cập …
Đọc thêm »

TẠO LƯỚI VẼ (GRID)


TẠO LƯỚI VẼ (GRID)
Trong vùng đồ họa xuất hiện lưới vẽ, giúp xác định toạ độ dễ dàng bằng chuột hay bàn phím. Để Tắt/Mở lưới vẽ, ta có thể làm các cách sau: -          Cách…
Đọc thêm »

TẠO BƯỚC NHẢY CON TRỎ (SNAP)


TẠO BƯỚC NHẢY CON TRỎ (SNAP)
Snap On là một công cụ xác định điểm tương đối chính xác, thường dùng kết hợp với Grid trong việc hỗ trợ vẽ. Để Tắt/Mở Snap On, ta có thể chọn các cách sau…
Đọc thêm »

ĐIỀU CHỈNH ĐỘ PHÂN GIẢI (DISPLAY RESOLUTION)


ĐIỀU CHỈNH ĐỘ PHÂN GIẢI (DISPLAY RESOLUTION)
Khi vẽ cung tròn, đường tròn, hay đường cong… đối tượng xuất hiện trên vùng đồ họa lại là những đường gấp khúc chứ không phải là những cung tròn, đường trò…
Đọc thêm »

THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC CON TRỎ CHUỘT


THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC CON TRỎ CHUỘT
Con trỏ chuột trong vùng đồ họa của AutoCAD bao gồm 2 phần: Crosshair và Pickbox. Theo mặc định trong AutoCAD, Crosshair là hai đường thẳng song song với t…
Đọc thêm »