Ads block

Banner 728x90px

[AUTOCAD] CÁC LỆNH VẼ ĐƯỜNG THẲNG, ĐOẠN THẲNG


[AUTOCAD] CÁC LỆNH VẼ ĐƯỜNG THẲNG, ĐOẠN THẲNG
AutoCAD hỗ trợ 4 công cụ vẽ đường thẳng, đoạn thẳng như sau: - LINE: Vẽ đoạn thẳng (Giới hạn ở 2 đầu) - RAY: Vẽ đường thẳng, giới hạn ở một đầu - CONSTRUCTI…
Đọc thêm »