Máy gọt trái cây


Đơn giản nhưng thật là hiệu quả[AUTOCAD] CÁC LỆNH VẼ ĐƯỜNG THẲNG, ĐOẠN THẲNG

AutoCAD hỗ trợ 4 công cụ vẽ đường thẳng, đoạn thẳng như sau:
- LINE: Vẽ đoạn thẳng (Giới hạn ở 2 đầu)
- RAY: Vẽ đường thẳng, giới hạn ở một đầu
- CONSTRUCTION LINE: Vẽ đường thẳng
- MULTILINE: Vẽ 2 đường thẳng song song.