[AUTOCAD] CÁC LỆNH VẼ ĐƯỜNG THẲNG, ĐOẠN THẲNG


AutoCAD hỗ trợ 4 công cụ vẽ đường thẳng, đoạn thẳng như sau:
- LINE: Vẽ đoạn thẳng (Giới hạn ở 2 đầu)
- RAY: Vẽ đường thẳng, giới hạn ở một đầu
- CONSTRUCTION LINE: Vẽ đường thẳng
- MULTILINE: Vẽ 2 đường thẳng song song.
1. Lệnh LINE: 
Cách 1: Vào Menu Draw, chọn LINE
Cách 2: Nhập lệnh L, Enter

Command: _line Specify first point: Nhập tọa độ điểm đầu tiên.
Specify next point or [Undo]: Nhập tọa độ điểm tiếp theo hoặc nhấn U để hủy bỏ đoạn thẳng vừa vẽ. Nhấn ESC để kết thúc lệnh.

Ví dụ: Vẽ đoạn thẳng nằm ngang có chiều dài là 50
Chúng ta thực hiện như sau:
- Nhập lệnh L, nhấn Enter
- Click một điểm bất kì trên màn hình, nơi mà bạn muốn đoạn thẳng đó bắt đầu.
Lúc này trên màn hình hiển thị như sau:


- Bạn đưa con trỏ chuột chạy lên chạy xuống, sẽ thấy một đường chấm chấm di chuyển. Nếu không thấy đường chấm chấm này thì nhấn phím F10. Con số trong ô màu xanh sẽ thay đổi theo vị trí con trỏ chuột, nó thể hiện chiều dài của đoạn thẳng mà bạn sắp vẽ. Nếu không thấy con số này thì nhấn phím F12.
- Nếu bạn muốn vẽ một đoạn thẳng có chiều dài bất kì, thì bạn cứ click vào một điểm bất kì tuỳ thích.
- Nếu bạn muốn vẽ một đoạn thẳng có chiều dài nhất định, như trong ví dụ này là 50, thì bạn nhập số 50 từ bàn phím, sau đó nhấn Enter.
- Lúc này, đoạn thẳng có chiều dài 50 đã xuất hiện trên màn hình. Bạn di chuyển con trỏ chuột, thì lại thấy đường chấm chấm cùng con số trong ô màu xanh thay đổi. Tiếp tục nhập chiều dài đoạn thẳng kế tiếp mà bạn muốn vẽ, hoặc nhấn ESC để dừng.
- Trong trường hợp bạn nhập sai chiều dài, hoặc xác định sai toạ độ để vẽ đoạn thẳng tiếp theo, bạn có thể nhấn U để xoá đoạn thẳng vừa vẽ.