Danh mục TCVN về Thiết kế cơ, điện, nhiệt (1978- 2016)


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH 
VỀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ, NHIỆT, ĐIỆN & PCCC
(TCVN,TCXD & TCXDVN : 1978 - 2016) 
(CẬP NHẬT 01/08/2016)

(TÀI LIỆU PHỤC VỤ TƯ VẤN THIẾT KẾ, QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG PHÒNG SẠCH)

Ký hiệu 
Tiêu chuẩn
Tên Tiêu chuẩn
CẤP THOÁT NƯỚC
TCVN 4037:2012
Cấp nước. Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN 4038:2012
Thoát nước. Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN 4474:1987
Thoát nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 4513:1988
Cấp nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 7957:2008
Thoát nước. Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế
TCXDVN 33:2006
Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế
CẤP ĐIỆN - CHIẾU SÁNG – LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN
TCVN 2546:1978
Bảng điện chiếu sáng dùng cho nhà ở. Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 3257:1986
Chiếu sáng nhân tạo trong xí nghiệp may công nghiệp
TCVN 3258:1986
Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy đóng tàu
TCVN 3743:1983
Chiếu sáng nhân tạo các nhà công nghiệp và công trình công nghiệp
TCVN 4213:1986
Chiếu sáng nhân tạo trong xí nghiệp chế biến mủ cao su
TCVN 5334:2007
Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng
TCVN 7447-1:2010
Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa
TCVN 7447-4-41:2010
Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 4-41: Bảo vệ an toàn- Bảo vệ chống điện giật
TCVN 7447-4-42:2005
Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà- Phần 4-42: Bảo vệ an toàn- Bảo vệ chống các ảnh hưởng về nhiệt
TCVN 7447-4-43:2010
Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 4-43: Bảo vệ an toàn- Bảo vệ chống quá dòng
TCVN 7447-4-44:2010
Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 4-44: Bảo vệ an toàn- Bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ
TCVN 7447-5-51:2010
Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-51: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện- Quy tắc chung
TCVN 7447-5-52:2010
Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-52: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Hệ thống đi dây
TCVN 7447-5-53:2005
Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà- Phần 5-53: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Cách ly, đóng cắt và điều khiển
TCVN 7447-5-54:2005
Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà- Phần 5-54: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện- Bố trí nối đất, dây bảo vệ và dây liên kết bảo vệ
TCVN 7447-5-55-2010
Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-55: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Các thiết bị khác
TCVN 7447-5-56:2011
Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5-56: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Dịch vụ an toàn
TCVN 7447-6:2011
Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 6: Kiểm tra xác nhận
TCVN 7447-7-701: 2011
Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7-701: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Khu vực có bồn tắm hoặc vòi hoa sen
TCVN 7447-7-710:2006
(IEC 60364-7-710:2002)
Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 7 - 710: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt - Khu vực y tế.
TCVN 7447-7-714: 2011
Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7-714: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Hệ thống lắp đặt dùng cho chiếu sáng bên ngoài
TCVN 7447-7-715: 2011
Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7- 715: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Hệ thống lắp đặt dùng cho chiếu sáng bằng điện áp cực thấp
TCVN 7447-7-717: 2011
Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7- 717: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Các khối di động hoặc vận chuyển được
TCVN 7447-7-729: 2011
Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7-729: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Lối đi dùng cho vận hành hoặc bảo dưỡng
TCVN 7722-1:2009
Đèn điện. Phần 1: Yêu cầu chung và các thử nghiệm
TCVN 7722-2-2:2007
Đèn điện. Phần 2: Yêu cầu cụ thể. Mục 2: Đèn điện lắp chìm
TCVN 7722-2-3:2007
Đèn điện. Phần 2: Yêu cầu cụ thể. Mục 3: Đèn điện dùng cho chiếu sáng đường phố
TCVN 7722-2-5:2007
Đèn điện. Phần 2: Yêu cầu cụ thể. Mục 5: Đèn pha
TCVN 7722-2-6:2009
Đèn điện. Phần 2: Yêu cầu cụ thể. Mục 6: Đèn điện có biến áp hoặc bộ chuyển đổi lắp sẵn dùng cho bóng đèn sợi đốt.
TCVN 9206:2012
Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 9207:2012
Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 9208:2012
Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp
TCVN 9358:2012
Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung
TCXD 16:1986
Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng
TCXD 29:1991
Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng – Tiêu chuẩn thiết kế
TCXDVN 259:2001
Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị
TCXDVN 333:2005
Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế
PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ
TCVN 2622:1995
Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế 
TCVN 3254:1989
An toàn cháy – Yêu cầu chung
TCVN 3255:1986
An toàn nổ - Yêu cầu chung
TCVN 3391:2012
Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng- Thuật ngữ- Định nghĩa
TCVN 3890:2009
Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình- Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng
TCVN 3991:1985
Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng- Thuật ngữ- Định nghĩa
TCVN 4878:2009
Phân loại cháy
TCVN 4879:1989
Phòng cháy - Dấu hiệu an toàn
TCVN 5040:1990
Thiết bị phòng cháy và chữa cháy- Ký hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy- Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 5279:1990
An toàn cháy nổ - Bụi cháy – Yêu cầu chung
TCVN 5303:1990
An toàn cháy – Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN 5314:2001
Công trình biển di động. Qui phạm phân cấp và chế tạo. Phòng và chữa cháy.
TCVN 5684:2003
An toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu chung
TCVN 5738:2001
Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 5760:1993
Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng
TCVN 6100:1996
Phòng cháy chữa cháy . Chất chữa cháy- Cacbon điôxit
TCVN 6101:1996
Thiết bị chữa cháy- Hệ thống chữa cháy cacbon dioxit – Thiết kế và lắp đặt
TCVN 6102:1996
Phòng cháy chữa cháy. Chất chữa cháy. Bột
TCVN 6103:1996
Phòng cháy chữa cháy - Thuật ngữ - Khống chế khói
TCVN 6160:1996
Phòng cháy chữa cháy. Nhà cao tầng. Yêu cầu thiết kế
TCVN 6161:1996
Phòng cháy chữa cháy - Chợ và trung tâm thương mại - Yêu cầu thiết kế
 TCVN 6379:1998
Thiết bị chữa cháy- Trụ nước chữa cháy- Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 7161-1:2009
(ISO 14520-1:2006)
Hệ thống chữa cháy bằng khí- Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống- P1-Yêu cầu chung
TCVN 7161-9:2009
(ISO 14520-9-2006)
 Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống; Phần 9: Khí chữa cháy HFC 227ea
TCVN 7161-13:2009
(ISO 14520-13:2005)
Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống; Phần 13: Khí chữa cháy IG – 100
TCVN 7026:2013
Chữa cháy. Bình chữa cháy xách tay. Tính năng và cấu tạo
TCVN 7027:2013
Chữa cháy. Bình chữa cháy có bánh xe. Tính năng và cấu tạo
TCVN 7336:2003
Phòng cháy chữa cháy- Hệ thống sprinkler tự động- Yêu cầu thiết kế và lắp đặt
TCVN 7435-1:2004
(ISO 11602-1)
Phòng cháy chữa cháy- Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy- P1- Lựa chọn và bố trí
TCVN 7435-2:2004
(ISO 11602-2)
Phòng cháy chữa cháy- Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy- P2- Kiểm tra và bảo dưỡng
TCVN 7568-1:2006 (ISO 7240-1:2005)
 Hệ thống báo cháy - Phần 1: Quy định chung và định nghĩa
TCVN 7568-2:2013
Hệ thống báo cháy. Phần 2: Trung tâm báo cháy
TCVN 7568-4:2013
Hệ thống báo cháy. Phần 4: Thiết bị cấp nguồn
TCVN 7568-5:2013
Hệ thống báo cháy. Phần 5: Đầu báo cháy nhiệt kiểu điểm
TCVN 7568-6:2013
Hệ thống báo cháy. Phần 6 : Đầu báo cháy khí cac bon monoxit dùng pin điện hóa
TCVN 9310-3: 2012
(ISO 8421-3:1989)
Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng. Phần 3: Phát hiện cháy và báo cháy
TCVN 9310-4: 2012
(ISO 8421-4:1990)
Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng. Phần 4: Thiết bị chữa cháy
TCVN 9310-8: 2012
(ISO 8421-8:1990)
Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng. Phần 8: Thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm
TCXD 218:1998
Hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy- Quy định chung
TCN 48:1996
Phòng cháy chữa cháy doanh nghiệp thương mại và dịch vụ - Những quy định chung
TCN 58:1997
Phòng cháy chữa cháy chợ và trung tâm thương mại – Yêu cầu an toàn trong khai thác
CHỐNG SÉT
TCVN 8071:2009
Công trình viễn thông. Quy tắc thực hành chống sét và tiếp đất
TCVN 9385:2012
Chống sét cho các công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống
TCVN 9888-1:2013
Bảo vệ chống sét - Phần 1: Nguyên tắc chung
TCVN 9888-2:2013
Bảo vệ chống sét - Phần 2: Quản lý rủi ro
TCVN 9888-3:2013
Bảo vệ chống sét - Phần 3: Thiệt hại vật chất đến kết cấu và nguy hiểm tính mạng
TCVN 9888-4:2013
Bảo vệ chống sét - Phần 4: Hệ thống điện và điện tử bên trong các kết cấu
THÔNG GIÓ - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
TCVN 4605:1988
Kỹ thuật nhiệt. Kết cấu ngăn che. Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 5687:2010
Thông gió, điều hòa không khí. Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 7830:2012
Máy điều hòa không khí không ống gió. Hiệu suất năng lượng
TCVN 7831:2012
Máy điều hòa không khí không ống gió. Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng
KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG)
TCVN 6304:1997
Chai chứa khí đốt hóa lỏng – Yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển
TCVN 6485:1999
Khí đốt hóa lỏng (LPG) – Nạp khí vào chai có dung tích đến 150 lít – Yêu cầu an toàn
TCVN 6486:2008
Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Tồn chứa dưới áp suất. Yêu cầu về thiết kế và vị trí lắp đặt
TCVN 7441:2004
Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ. Yêu cầu thiết kế, lắp đặt và vận hành
TCVN 7567:2006
Khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG). Quy tắc giao nhận
TCXDVN 377:2006
  Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở- Tiêu chuẩn thiết kế
KHÍ THIÊN NHIÊN HÓA LỎNG (LNG)
TCVN 8610:2010
Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Hệ thống thiết bị và lắp đặt - Tính chất chung của LNG
TCVN 8611:2010
Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Hệ thống thiết bị và lắp đặt. Thiết kế hệ thống trên bờ.
TCVN 8612:2010
Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Hệ thống thiết bị và lắp đặt - Thiết kế và thử nghiệm cần xuất nhập
TCVN 8613:2010
Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Hệ thống thiết bị và lắp đặt - Quy trình giao nhận sản phẩm
TCVN 8614:2010
Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Hệ thống thiết bị và lắp đặt - Thử nghiệm tính tương thích của các loại vòng đệm được thiết kế cho đấu nối bằng mặt bích trên đường ống LNG.
TCVN 8616:2010
Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Yêu cầu trong sản xuất, tồn chứa và vận chuyển
TCVN 8617:2010
Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Hệ thống nhiên liệu trên phương tiện giao thông
TCVN 8618:2010
Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Hệ thống phân phối và đo lường LNG cho phương tiện giao thông đường bộ - Xe tải và xe khách
ĐƯỜNG ỐNG KHÍ Y TẾ
TCVN 8022-1:2009
Hệ thống đường ống khí y tế. Phần 1: Hệ thống đường ống cho khí nén y tế và chân không
TCVN 8022-2:2009
Hệ thống đường ống khí y tế. Phần 2: Hệ thống xử lý thải khí gây mê
MẠNG VIỄN THÔNG
TCVN 8238:2009
Mạng viễn thông. Cáp thông tin kim loại dùng trong mạng điện thoại nội hạt
TCVN 8665:2011
Sợi quang dùng cho mạng viễn thông. Yêu cầu kỹ thuật chung
TCVN 8696:2011
Mạng viễn thông. Cáp sợi quang vào nhà thuê bao. Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8697:2011
Mạng viễn thông. Cáp sợi đồng vào nhà thuê bao. Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8699:2011
Mạng viễn thông. Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm. Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8700:2011
Cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp viễn thông. Yêu cầu kỹ thuật
KỸ THUẬT ÂM THANH
TCVN 4510:1988
Studio âm thanh - Yêu cầu kỹ thuật về âm thanh kiến trúc
TCVN 4511:1988
Studio âm thanh - Yêu cầu kỹ thuật về âm thanh xây dựng
CÁCH NHIỆT
TCVN 9312:2012
Cách nhiệt - Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu - Từ vựng
TCVN 9313:2012
Cách nhiệt - Các đại lượng vật lý và định nghĩa
TCXDVN 298:2003
Cấu kiện và các bộ phận của công trình- Nhiệt trở và độ truyền nhiệt - Phương pháp tính toán
CÁCH ÂM - CHỐNG ỒN
TCVN 3985:1999
Âm học. Mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc
TCVN 4923:1989
Phương tiện và phương pháp chống ồn – Phân loại
TCVN 5136:1990
Tiếng ồn. Các phương pháp đo. Yêu cầu chung
TCVN 5949:1998
Âm học. Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư. Mức ồn tối đa cho phép
TCVN 7192-1:2002
(ISO 717-1:1996)
Âm học. Đánh giá cách âm trong các công trình xây dựng và kết cấu xây dựng. Phần 1: Cách âm không khí
TCVN 7192-2:2002/ SĐ1:2008
Âm học. Đánh giá cách âm trong các công trình xây dựng và kết cấu xây dựng. Phần 2: Cách âm va chạm
TCVN 7878-1:2008
Âm học. Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường. Phần 1: Các đại lượng cơ bản và phương pháp đánh giá
TCVN 7878-2:2010
Âm học. Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường. Phần 2: Xác định mức tiếng ồn môi trường
TCVN 8018:2008
Âm học. Quy trình thiết kế kiểm soát tiếng ồn cho nhà máy hở
TCVN 8777:2011
Âm học. Hướng dẫn kiểm soát tiếng ồn trong công sở và phòng làm việc bằng màn chắn âm
TCXD 126:1984
Mức ồn cho phép trong nhà ở - Tiêu chuẩn thiết kế
TCXD 150:1986
Thiết kế chống ồn cho nhà ở
TCXDVN 175:2005
Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế
Ghi chú: các tiêu chuẩn sau đây đã hủy bỏ:
TCVN 2062:1986
Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy dệt thoi sợi bông
TCVN 2063:1986
Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy xí nghiệp cơ khí
TCVN 3715:1982
Trạm biến áp trọn bộ công suất đến 1000kVA, điện áp đến 20kV – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 4691:1989
Đèn điện chiếu sáng - Yêu cầu kỹ thuật chung.
TCVN 4756:1989
Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện
TCVN 4757:1989
Máy phát điện đồng bộ ba pha công suất lớn hơn 110 kW. Yêu cầu kỹ thuật chung
TCVN 4758:1989
Máy phát điện đồng bộ công suất đến 110 kW. Yêu cầu kỹ thuật chung
TCVN 4762:1989
Cáp điện lực. Điện áp danh định
TCVN 4906:1989
Đèn điện lắp sẵn. Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 5770:1993
Máy biến áp dân dụng
TCVN 5828:1994
Đèn điện chiếu sáng đường phố. Yêu cầu kỹ thuật chung
TCN 68-174:2006
Quy phạm chống sét và tiếp đất cho các công trình viễn thông
TCXD 25 : 1991
Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế
TCXD 27 : 1991
Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế
TCXD 51: 1984
Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế (chuyển đổi thành TCVN 7957:2008)
TCXD 215:1998
Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng- Phát hiện cháy và báo động cháy
TCXD 216:1998
Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thiết bị chữa cháy
TCXD 217:1998
Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thuật ngữ chuyên dùng cho PCCC, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm
TCXDVN 46:2007
Chống sét cho các công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống
TCXDVN 263:2002
Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp
TCXDVN 299:2003
Cách nhiệt - Các đại lượng vật lý và định nghĩa
TCXDVN 300:2003
Cách nhiệt - Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu - Thuật ngữ
TCXDVN 319:2004
Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung
TCXDVN 394:2007
Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng – Phần an toàn điện