Ads block

Banner 728x90px

Ngắn mạch - Quá tải


Ngắn mạch - Quá tải
Quá tải (Overload): Quá tải là khi dòng điện vượt quá mức bình thường và dòng điện không di chuyển ra ngoài normal conductive path. Quá tải vô hại n…
Đọc thêm »

Quy phạm trang bị điện 2006


Quy phạm trang bị điện 2006
Quy phạm Trang bị điện của Bộ Công Nghiệp Phần 1: Quy Định Chung Download Phần 2: Hệ thống đường dẫn điện Download Phần 3: Trang bị phân phối và trạm b…
Đọc thêm »

Hướng dẫn chọn dây dẫn và thanh cái theo tiêu chuẩn IEC60439


Hướng dẫn chọn dây dẫn và thanh cái  theo tiêu chuẩn IEC60439
Chọn dây  điện, cáp điện, thanh cái theo các tiêu chuẩn thường được dùng rất nhiều. Tại sao vậy? Vì các tiêu chuẩn đó được đưa ra dựa vào tính toán kết hợp vớ…
Đọc thêm »