Ads block

Banner 728x90px

Câu chuyện về người ăn mày chuyên nghiệp


Câu chuyện về người ăn mày chuyên nghiệp
"Tôi xách túi đồ nhãn hiệu Gucci ra khỏi Tràng Tiền Plaza rồi đứng lại ở cửa chờ bạn. Một tay ăn mày chuyên nghiệp phát hiện ra tôi, sán tới đứng trư…
Đọc thêm »

Thói quen Nước đến chân mới nhảy dưới góc độ Tâm lý học


Thói quen Nước đến chân mới nhảy dưới góc độ Tâm lý học
Có nhiều con đường dẫn đến thất bại trong cuộc sống, và một trong số đó chính là thói ưa trì hoãn. Ở một mức độ nhất định, trì hoãn có thể trở thành m…
Đọc thêm »