Ads block

Banner 728x90px

Music Clip bảo vệ thiên nhiên


Music Clip bảo vệ thiên nhiên
Một musicclip đầy sáng tạo về bảo vệ thiên nhiên hoang dã, bảo vệ môi trường sống của chúng ta.
Đọc thêm »

Lượng hoá mục tiêu dạy học


Lượng hoá mục tiêu dạy học
Mục tiêu của bài học sẽ là căn cứ để đánh giá chất lượng học tập của học sinh và hiệu quả thực hiện bài dạy của giáo viên. Mục tiêu phải nêu cụ thể những ki…
Đọc thêm »