Ads block

Banner 728x90px

BÀI TẬP AUTOCAD - 2018


BÀI TẬP AUTOCAD - 2018
http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2018/09/BAI-TAP-VE-DIEN-2018.pdf
Đọc thêm »

Các thuật ngữ - ký hiệu chuyên ngành điện


Các thuật ngữ - ký hiệu chuyên ngành điện
FM _ Frequency Modulation : Biến điệu tần số. AC _ Alterating Current : Dòng điện xoay chiều. DC _ Direct Current : Dòng điện một chiều. FCO _ Fuse Cu…
Đọc thêm »