Ads block

Banner 728x90px

BIỂU MẪU THỰC TẬP DOANH NGHIỆP CD14DD


BIỂU MẪU THỰC TẬP DOANH NGHIỆP CD14DD
THỨ NĂM NGÀY 30/3/2017 CÁC EM NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP TẠI VĂN PHÒNG KHOA, TỪ 8H30 - 8H50 Sinh viên download biểu mẫu ở link sau: http://www…
Đọc thêm »

KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG MÀN HÌNH BỊ GIẬT - LAG KHI VẼ AUTOCAD


KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG MÀN HÌNH BỊ GIẬT - LAG KHI VẼ AUTOCAD
Khởi động AutoCAD Vào Tool , chọn Options (hoặc nhập lệnh OP từ bàn phím) Chọn thẻ Selection Chọn Visual Effect Settings Mở AutoCAD, nhập lệnh 3DCO…
Đọc thêm »

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT AUTOCAD 2013


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT AUTOCAD 2013
Bản quyền các phần mềm so với sinh viên VN có giá khá cao, đôi khi ngoài tầm với. Vì vậy, chúng ta tạm chấp nhận sử dụng bản crack để phục vụ việc học tập. Kh…
Đọc thêm »