BÀI 5: VẼ BỀ MẶT VẬT LIỆU – HATCH TRONG AUTOCAD
a. Mô tả
Lệnh HATCH dùng để vẽ (hoặc tô) một đối tượng, thường được ứng dụng để vẽ bề mặt vật liệu.
b. Các phương thức truy cập lệnh
Cách 1: Vào Menu Home à Chọn Panel Draw à Chọn HATCH
Cách 2: Nhập lệnh H 8
c. Các thuộc tính vẽ
-         Boundaries: Xác định đối tượng bằng các phương thức khác nhau.
o   Add: Pick Points: Để chọn một đối tượng, chỉ cần click vào một điểm bất kỳ trên đối tượng đó.
o   Add: Select objects: Để chọn một đối tượng, chỉ cần click vào cạnh của đối tượng đó.
-         Hatch: Tô đối tượng với những mẫu có sẵn.


d. Bài tập áp dụng