BÀI 1: LỆNH VẼ ĐƯỜNG THẲNG TRONG AUTOCADa. Mô tả
Lệnh LINE cho phép tạo một chuỗi những đoạn thẳng liên tiếp nhau. Mỗi đoạn thẳng có thể được chỉnh sửa độc lập.
b. Các phương thức truy cập lệnh:
Cách 1: Vào Menu Home à Chọn Panel Draw à chọn Line
Cách 2: Nhập lệnh L 8
c. Các thuộc tính vẽ:
-         Specify first point: Nhập toạ độ điểm đầu tiên.
-         Specify next point [Undo]: Nhập toạ độ điểm tiếp theo hoặc chọn Undo để huỷ bỏ lệnh vừa vẽ.
-         Specify next point or [Close/Undo]: Nhập toạ độ điểm tiếp theo hoặc chọn Close để đóng kín một đa giác với các cạnh vừa vẽ hoặc Undo để huỷ bỏ lệnh vừa vẽ.

d. Bài tập áp dụng (click vào hình để xem rõ hơn)