TẠO LƯỚI VẼ (GRID)Trong vùng đồ họa xuất hiện lưới vẽ, giúp xác định toạ độ dễ dàng bằng chuột hay bàn phím.
Để Tắt/Mở lưới vẽ, ta có thể làm các cách sau:
-         Cách 1: Gõ lệnh Grid à On/Off
-         Cách 2: Trên thanh Status, nhấn vào GRID.
-         Cách 3: Nhấn F7.
-         Cách4: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + G.
Để thay đổi kích thước lưới vẽ, Nhập lệnh OS, cửa sổ Drafting Settings xuất hiện, chọn thẻ Snap and Grid. Thay đổi giá trị trong ô Grid X spacing để thay đổi khoảng cách Grid theo phương ngang, và Grid Y Spacing để thay đổi khoảng cách Grid theo phương dọc.