[AUTOCAD] GHI CHỮ CONG TRONG AUTOCADĐể chèn được một dòng chữ có dạng cong, trước tiên, ta phải có một đường cong  để làm chuẩn . Đường cong có thể là một đối tượng đã vẽ, hoặc có thể được vẽ riêng bằng lệnh ARC.

Có 2 cách để gọi lệnh:
  • Cách 1: Vào menu Express, chọn Text, chọn Arc - Aligned Text

  • Cách 2: Gõ lệnh ARCTEXT rồi nhấn enter
Lúc này ở dòng nhắc lệnh xuất hiện: Select an Arc or an ArcAlignedText. Click chuột vào đường cong mà bạn muốn dòng chữ sẽ trải dọc theo. Chú ý là Click chuột vào đường cong chứ không phải quét chọn nhé

Cửa sổ ArcAligned Text Workshop xuất hiện:


Vùng số 1: Chọn font chữ
Vùng số 2: Các công cụ định dạng chữ
Vùng số 3: Chọn màu cho chữ theo Layer hoặc màu tuỳ thích

Text: Nhập chữ
Text hight: Chiều cao chữ
Width factor: Bề rộng chữ
Char Spacing: Khoảng cách giữa các chữ
Offset from arc: Khoảng cách từ chữ đến đường cong
Offset from left: Khoảng cách từ đầu trái của đường cong đến chữ cái đầu tiên
Offset from right: Khoảng cách từ đầu phải của đường cong đến chữ cái cuối cùng.