[AutoCAD] Thay đổi màu nền cho AutoCAD


Mặc định màu nền của AutoCAD 2008 là màu đen. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, đôi lúc chúng ta muốn đổi màu nền sang màu khác cho dễ nhìn, thao tác làm như sau

Truy cập vào hộp thoại Options của AutoCAD bằng một trong các cách sau:
- Vào menu Tools , chọn Options
- Gõ dòng lệnh _options, nhấn enter
- Gõ dòng lệnh OP, nhấn enter

Hộp thoại Options xuất hiện . Trong thẻ Display, chọn Colors.


Chọn màu nền mong muốn ở cột Color.


Nhấn Apply