[AutoCAD] Thiết lập một bản vẽ mới


Gõ lệnh Starup à 1
Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N để mở hộp thoại tạo bản vẽ mới Create New Drawing.

Chọn Use a Wizard để thiết lập bản vẽ mới với các thông số chi tiết.


Chọn Advanced Setup để cài đặt chi tiết các thông số.
Unit: Thiết lập đơn vị. 
Lựa chọn đơn vị là Decimal. Trong ô Precision chọn giá trị 0. Click Next để tiếp tục cài đặt.


Angle: Thiết lập đơn vị đo góc.
Chọn Decimal Degrees. Trong ô Precision chọn giá trị 0. Click Next để tiếp tục cài đặt.


Angle Measure: Thiết lập hướng.

Chọn East. Click Next để tiếp tục cài đặt.


Angle Derection: Chọn chiều dương.

Chọn Counter Clockwise (chiều dương ngược chiều kim đồng hồ). Click Next để tiếp tục cài đặt.


Area: Thiết lập giới hạn khổ giấy.
Trong ô Width: Nhập chiều rộng khổ giấy.
Trong ô Length: Nhập chiều dài khổ giấy.

Click Finish để đóng hộp thoại.


Trong màn hình làm việc mới, mặc định AutoCAD lấy điểm gốc toạ độ là gốc của khổ giấy chúng ta cài đặt. Để có khung khổ giấy của màn hình làm việc, chúng ta vẽ một hình chữ nhật với lệnh RECTANG
Gõ lệnh REC à Enter
Để gán gốc toạ độ làm gốc định vị hình chữ nhật, ta nhập giá trị 0 à TAB à 0
Để nhập kích thước hình chữ nhật, ta nhập tiếp 297 à TAB à 210 (với 297 và 210 là kích thước khổ giấy A4).