Các mạch điện tử căn bản  
MỤC LỤC
Ch ương 1: M ạch Diode
Ch ương 2: M ạch Phân Cự c Và Khuêch Đại Tín Hiệu Nhỏ Dùng BJT
Ch ương 3: Mạ ch Phân Cự c Và Khuêch Đại Tín Hiệu Nh ỏ Dùng FET
Ch ương 4: Ảnh hưởng của nội trở nguồn tín hiệu và tổng trở tải lên mạch khuếch đại
Ch ương 5: Đáp ứng tần số của BJT và FET
Ch ương 6: Các dạng liên kết của BJT và FET
Ch ương 7: Op-Amp khuếch đại và ứng dụng
Ch ương 8: Mạch khuếch đại hồi tiếp (Feedback Amp)
Ch ương 9: Mạch khuếch đại công suất (Power Amp)
Ch ương 10: Mạch dao động(Oscillators)

Link download:
https://docs.google.com/file/d/0B5a_JPnxG-thN2xnV2pOY0NIdEU/edit?usp=sharing