Các điều kiện lắp đặt trạm biến ápVị trí đặt trạm: 
Vị trí của các trạm biến áp phải thoả mãn các yêu cầu cơ bản sau :
 • An toàn và liên tục cung cấp điện 
 • Gần trung tâm phụ tải, thuận tiện cho dây dẫn vào/ra 
 • Thao tác, lắp đặt, vận hành, quản lí dễ dàng 
 • Phòng nổ, cháy, bụi bặm, khí ăn mòn tốt 
 • Tiết kiệm vốn đầu tư và chi phí vận hành nhỏ 
 • Có tính đến sự phát triển của hệ thống cung cấp điện 
Trong thực tế, việc đạt tất cả các yêu cầu trên là rất khó khăn, do đó cần xem xét và cân nhắc các điều kiện thực tế để có thể chọn phương án tốt nhất.

Số lượng MBA trong trạm: 
 • Đối với hộ phụ tải loại I, thường chọn 2 MBA trở lên để đảm bảo yêu cầu cung cấp điện liên tục. 
 • Đối với hộ phụ tải loại II, số lượng MBA được chọn còn tuỳ thuộc vào việc so sánh các hiệu quả kinh tế, kỹ thuật. 
 • Đối với hộ phụ tải loại III,có thể chỉ dùng 1 MBA 
Để đơn giản trong vận hành , số lượng MBA trong 1 trạm không nên quá 3 và các MBA này nên có cùng chủng loại và công suất

Dung lượng MBA: 
Khi trạm có 1 MBA SđmMBA ≥ Smax
Khi trạm có n MBA SđmMBA ≥ S_max/n
Trong đó: 
 • SđmMBA : Dung lượng của MBA 
 • Smax: Công suất cực đại của phụ tải 
 • N: số lượng MBA làm việc song song 
Khi nhiệt độ môi trường làm việc của MBA θ khác với nhiệt độ định mức θ_o thì cần phải hiệu chỉnh công suất theo công thức sau:


Cần chú ý tính phụ tải cho phép của MBA trong chế độ làm việc bình thường (quá tải thường xuyên) và quá tải cho phép trong chế độ sự cố (quá tải sự cố)
Kiểm tra theo điều kiện quá tải sự cố, hư hỏng 1 trong những MBA vận hành song song với 1 thời gian hạn chế để không gián đoạn cung cấp điện
Nếu trạm chỉ đặt 1 MBA , công suất của MBA chọn theo khả năng quá tải thường xuyên của MBA
Nếu trạm đặt 2MBA trở lên, công suất định mức của MBA được chọn có xét đến khả năng quá tải khi sự cố một trong các MBA