Giáo trình AutoCad 2007Sơ lược:
 1. Mở đầu Giới thiệu chung
 2. Các lệnh về File
 3. Hệ toạ độ và các phương thức truy bắt điểm
 4. Các thiết lập bản vẽ cơ bản
 5. Các Lệnh vẽ cơ bản
 6. Các lệnh hiệu chỉnh căn bản
 7. Các lệnh hiệu chỉnh tạo hình
 8. Các Lệnh biến đổi và sao chép hình
 9. Quản lý bản vẽ theo lớp, đường nét và màu
 10. Hình cắt mặt cắt và vẽ ký hiệu vật liệu
 11. Nhập và hiệu chỉnh văn bản
 12. Ghi và hiệu chỉnh kích thước
 13. Tạo khối và ghi khối.
 14. Bảng phím tắt một số lệnh trong AutoCad
 15. Bài tập
Download here
nguồn thuviendientu.org