Quấn máy biến áp
Video tóm tắt các bước thực hành quấn dây máy biến áp 1 pha có 2 nguồn kép dùng làm bộ nguồn cho máy tăng âm công suất 30V, 450W, nguồn vào 220V, ra 12V, +/- 30V đối xứng, khi đã biết được số vòng dây.  Kĩ thuật quấn dây 1 MBA công suất nhỏ, quấn bằng tay...