Download VIDEO trên Facebook


Khi xem một video trên facebook bằng máy tính, bạn muốn download chúng về nhưng trên máy không có cài đặt các công cụ download tự động bắt link , thì có thể sử dụng cách sau, khá là đơn giản.

Trên thanh URL, bạn xoá chữ www đi, và thay vào đó là chữ m
ví dụ: Nguyên bản: www.facebook.com/.....
được sửa lại thành m.facebook.com/....

bấm enter dể xem video
lúc này, bạn click chuột phải vào video sẽ xuất hiện như sau:

tới đây chắc là bạn đã biết chọn cái nào để tiếp tục rồi ha.