Phần mềm EKTS - Mô phỏng mạch Trang bị điện
Phần mềm mô phỏng các mạch điện công nghiệp, giao diện tương đối dễ sử dụng, hoàn toàn miễn phí

Sau khi cài đặt, chạy chương trình EKTS, màn hình sẽ xuất hiện 2 cửa sổ: EKTS - New là môi trường để vẽ mạch điện, và thư viện Library

Trong thư viện Library có 4 mục sau:
- AC Power Supplies (chứa các nguồn cung cấp cho mạch điện)
 • 3 - phase supply (nguồn 3 pha)
 • L1
 • L2
 • L3
 • Neutral (dây trung tính)
- Components (chứa các phần tử trong mạch điện)

 • 3 pole double state switch (cầu dao 3 cực 2 trạng thái)
 • 3 pole single state switch (cầu dao 3 cực)
 • Contactor
 • Lamp (đèn)
 • Limit switch (single pole) (nút nhấn)
 • Limit swich (two pole) ( nút nhấn kép)
 • Normally closed contact (tiếp điểm thường đóng)
 • Normally closed triple contact (tiếp điểm thường đóng)
 • Normally open contact (tiếp điểm thường  hở)
 • Normally open triple contact (tiếp điểm thường hở)
 • Off - delay time relay (rơ le thời gian tác động ngắt)
 • On - delay time relay (rơ le thời gian tác động mở)
 • Start button (nút nhấn thường mở)
 • Stop button (nút nhấn thường đóng)
 • Two way button (nút nhấn kép)
- Induction motors (các dạng động cơ)
 • Single phase induction motor (động cơ một pha)
 • Single phase induction motor with centrifugal switch (động cơ một pha có công tắc ly tâm) - khi động cơ quay đến tốc độ tối đa thì công tắc sẽ ngắt tụ khởi động của động cơ
 • Star - delta connectible 3 phase induction motor (động cơ 3 pha nối sao - tam giác)
 • Three phase induction motor (động cơ 3 pha)
- System (phần hệ thống)

- Khi cần sử dụng phần tử nào trong thư viện thì double click vào phần tử đó, chúng sẽ xuất hiện trong cửa sổ làm việc EKTS - New
- Để xoay phần tử, click chuột phải và chọn Rotate, sau đó chọn góc xoay
- Kết nối các phần tử bằng cách nhấn và giữ chuột trái.
- Sau khi kết nối , nhấn vào nút Play (tam giác ngang màu xanh) để mạch hoạt động