[TDC] Thông báo về việc đăng kí môn học học kì 2, lớp C14D1


Như vậy, thời gian đăng kí môn học bắt đầu từ 8h ngày 2/2/2015 đến 24h ngày 26/2/2015

Các em truy cập vào trang www.online.tdc.edu.vn để thực hiện đăng kí môn học cho học kì 2.

Đăng nhập bằng username là mã số học sinh, password là mã số học sinh. Sau khi đăng nhập, các em nhớ thay đổi mật khẩu. 

Nếu bị mất hay quên mật khẩu thì liên hệ thầy Thành, trung tâm thông tin Thư viện, phòng B116 , đt 08. 6683 9880

Xem hướng dẫn đăng kí môn học tại link sau: http://online.tdc.edu.vn/Portlets/UIS_MySpace/Student/UIS_Help.htm

Học kì sau các em đăng kí các môn học theo như lịch sắp xếp dưới đây thì sẽ đăng kí học được các môn GDCT, GDTC2, AV2. còn nếu đăng kí lớp khác thì sẽ bị trung lịch. Lưu ý, không đăng kí các môn trùng giờ học. 
Click vào hình để xem rõ hơn

NẾU CHƯA RÕ VỀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÍ MÔN HỌC THÌ SÁNG THỨ NĂM NGÀY 5/2/2015, CÁC EM LÊN GẶP THẦY Ở VĂN PHÒNG KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ , LÚC 8H.