Hướng dẫn PowerWorld 17 - Chèn một máy phátTrên thanh Toolbar, chọn thẻ Draw / Network/ chọn Generator , Sau đó click chuột vào vùng làm việc cạnh một bus có sẵn. Màn hình hiển thị như sau:

Hộp thoại này được sử dụng để xem và chỉnh sửa các thông số liên quan đến máy phát điện trong hệ thống. Nó cũng có thể được dùng để chèn thêm một máy phát điện mới hoặc xoá đi một máy phát điện hiện có. 

Bus number:
Nhập một số nguyên có giá trị từ 1 đến 2.147.438.647 (tương đương với 2^31 - 1) vào ô này để xác định các bus mà máy phát điện được đính kèm. Click vào dấu tam giác lên hoặc xuống để di chuyển sang các bus  khác đã có máy phát.
Bus Name: 
Đặt tên nhận dạng cho các bus mà có máy phát đính kèm, tên này có chiều dài tối đa 8 kí tự.
ID
Hai kí tự chữ số ID được dùng để phân biệt các máy phát được đính kèm trong cùng 1 bus, mặc định giá trị này là 1.
Find By Number: 
Để tìm kiếm một máy phát thông qua số thứ tự và ID của nó, nhập số đó vào vùng Bus Number và ID và vùng ID. Sau đó click vào nút này
Find By Name:
Để tìm kiếm một bus bằng tên và ID của nó, nhập tên của bus vào trong vùng Bus Name và ID vào vùng ID. Sau đó click vào nút này
Find...
Nếu bạn không biết chính xác tên hay số của máy phát, bạn có thể click vào đây để mở công cụ tìm kiếm của phần mềm.
Status:
Trạng thái của máy phát, hoặc là Closed (kết nối với đầu cực của bus) hoặc là Open (không kết nối). Bạn có thể sử dụng vùng này để thay đổi trạng thái của máy phát.
Fuel Type:
Loại nhiên liệu sử dụng cho máy phát trong mô phỏng. Trong hầu hết các trường hợp thì thông số này không cần thiết cho việc phân tích dòng tải, và vì vậy giá trị mặc định của nó sẽ là Unknown. Tuy nhiên, giá trị này có thể được sử dụng trong phân tích OPF
Unit Type:
Loại đơn vị đại diện cho máy phát, chẳng hạn như chu trình hỗn hợp, hơi nước, thuỷ điện....

Trong thẻ Display Information - Các thông tin được hiển thị
Display Size: 
Nhập kích thước của máy phát
Scale Width with Size:
Nếu check vào ô này, chiều rộng hiển thị (Disply Width) sẽ tự động được mở rộng để các thiết lập phù hợp khi Display size thay đổi. Nếu không chọn, thì chỉ có chiều dài của máy phát bị ảnh hưởng do việc thay đổi giá trị của Display size
Display Width:
Chiều rộng của đối tượng hiển thị. Thiết lập này tự động cài đặt nếu Scale Width with Size được chọn và giá trị của Display Size được thay đổi, hay giá trị Display Width có thể được thiết lập bằng tay.
Pixel Thicskness:
Bề dày của đối tượng hiện thị tính bằng Pixels
Orientation:
Xác định chiều vẽ máy phát trên màn hình làm việc: có 4 lựa chọn Right (phải), Up (quay lên), Left (trái), Down (quay xuống)
Link to New Generator:
Dẫn đốt tượng đến một máy phát khác trong vùng dữ liệu