Giá mua điện năng phản kháng

Giá mua điện năng phản kháng (phạt cos phi) được tính toán dựa trên lượng điện năng tác dụng và hệ số công suất trung bình
Giá mua công suất, điện năng phản kháng, mức phạt cos phi, mức phạt hệ số công suất là các cụm từ chỉ số tiền mà khách hàng dùng điện phải trả thêm cho điện lực ngoài số tiền công suất tác dụng. Mức phạt này được quy định tại thông tư 07/2006/TT-BCN của Bộ Công Nghiệp. Tóm tắt một số nội dung chính như sau

Bên mua điện để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất sử dụng cực đại từ 80 kW hoặc máy biến áp có dung lượng từ 100 kVA trở lên và có hệ số công suất cosj < 0,85 phải mua công suất phản kháng.
Trường hợp bên bán điện không đảm bảo chất lượng điện theo quy định tại Nghị định số 105/2005/NĐ - CP ngày 17 ngày 8 năm 2005 của Chính phủ thì bên mua điện không phải mua công suất phản kháng khi hệ số công suất cosj< 0,85.
Hệ số công suất trung bình cosj được xác định như sau:
cong thuc tinh cos trung binh
Trong đó:
Ap: Điện năng tác dụng trong một chu kỳ ghi chỉ số công tơ (kWh);
Aq: Điện năng phản kháng trong một chu kỳ ghi chỉ số công tơ tương ứng (kVArh).

Tiền mua công suất phản kháng được tính theo công thức :

Tq = Ta*k%

Tq: Tiền mua công suất phản kháng (chưa có thuế giá trị gia tăng);
Ta: Tiền mua điện năng tác dụng (chưa có thuế giá trị gia tăng);
k : Hệ số bù đắp chi phí do bên mua điện sử dụng quá lượng công suất phản kháng quy định (%).

Bảng tra hệ số phạt công suất phản kháng

Hệ số công suất trung bình (Cosj)
k (%)
Hệ số công suất trung bình (Cosj)
k (%)
0,85
0,84
0,83
0,82
0,81
0,80
0,79
0,78
0,77
0,76
0,75
0,74
0,73
0,72
0
1,19
2,41
3,66
4,94
6,25
7,59
8,97
10,39
11,84
13,33
14,86
16,44
18,06
0,71
0,70
0,69
0,68
0,67
0,66
0,65
0,64
0,63
0,62
0,61
0,60
dưới 0,60
19,72
21,43
23,19
25,00
26,87
28,79
30,77
32,81
34,92
37,10
39,34
41,67
44,07
Từ bảng tra ta nhận thấy hệ số công suất càng thấp thì mức phạt càng cao.
Download đầy đủ 07/2006/TT-BCN

Nguồn: dien-congnghiep.com