Quy ước màu dây trong Hệ thống điện


Ở Việt Nam về màu sắc dây điện cấp nguồn hiện sử dụng theo tiêu chuẩn IEC (International Electrotechnical Commission) phiên bản cũ (trước năm 2006).

Màu dây theo IEC cũ (hiện đang dùng ở VN) Màu dây theo IEC mới (châu Âu)

 Màu dây ở Mỹ